Петък, 22 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 576/25.08.2014г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 28 Август 2014г. 08:27ч.

 ОТНОСНО: Изменение на Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне
на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, както следва:
1.Поради внезапно възникнала невъзможност предварителния избирателен списък на избирателна секция № 021 с местонахождение Търговски обект „Сириус” с

адрес ул. „Симон Налбант” №53 гр.Пещера да бъде обявен в Цех за обувки в кв. „Изгрев” (бивш магазин „Идеан”), същият да се обяви на видно място в ОДЗ „Изгрев” гр.Пещера.
2.Поради внезапно възникнала невъзможност предварителния избирателен списък на избирателна секция №002 с местонахождение ОУ „Михаил Куманов” с адрес ул. „Младост” №10 гр.Пещера да бъде обявен в магазин на ул. „Свобода” №13Б, същият да бъде обявен в Бизнес център кв. Луковица гр.Пещера.
Копие от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация Пещера и на интернет страницата на Община Пещера.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Райна Колишикова –гл.експерт „ГРАО” за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на РИК – Пазарджик за сведение.
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.    
   К М Е Т : /П/

    /Г. КОЗАРЕВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069