Сряда, 29 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

52 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Септември 2014г. 10:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ВТОРО  заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  26. 09. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 50 от 29.08.2014г.
                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация за доставката на дърва за огрев за гражданите от Община Пещера.
                                                            Докладва: Директорът на Държавно горско 

  стопанство инж. Иван Гърков

3.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот № 010121 в местност «Долна Бялча» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                             Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за изменение улична регулация на кв.122а по плана на гр. Пещера.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Приемане на оценка и даване съгласие за учредяване право на строеж  в размер на 40.00 кв.м. на Христо Костов Попърцов за реализиране на двуетажна пристройка към южната секция на триетажна масивна жилищна сграда, построена върху имот с идентификатор 56277.502.310, гр.Пещера.
                                                                Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Питания.
                                                                           

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069