Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ
ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ Печат Е-поща

Идентификационен

номер – ТСУ19

ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ПО ЧЛ.142, АЛ.6,т.1 от ЗУТ

а/за проекти за строителство/технически и работни проекти/за нови сгради, пристройки и надстройки

б/за проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях

в/за проекти за частни пътища и съоръжения към тях, за проекти за елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни и др.мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в 1-ва и 2-ра категории

г/за проекти за паркове, градини и озеленени площи, за основните им ремонти и реконструкции

д/ за узаконяване на обекти от предходните точки

 
Срок за изпълнение: 30 дни  

Такса: а/0,50 лв. на кв.м. на РЗП, но не по-малко от 30 лв.

б/0,40 лв.на кв.м. на РЗП, но не по-малко от 20 лв.

в/По 0,10 лв.на л.м., но не по-малко от 30 лв.

г/По 10 лв.на декар, но не по-малко от 30 лв.

д/В троен размер от предходните точи

 
Основание – чл.142 , ал.6 т.1 от ЗУТ  
Attachments:
Download this file (TSU19.doc)TSU19.doc[ ]37 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069