Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало Профил на Купувача ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”

ДОГОВОР № DIR-51011116-C005-U-11 от 18.04.2013г сключен между Община Пещера и ДЗЗД " МИСТ ДИЗАЙН" ГР. СОФИЯ

Открита с Решение № 14 от 13.07.2012 г. ., публикувано под № 493620 на 02.08.2012 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 12 от 08.03.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

   ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069