Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало Профил на Купувача ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ. ПОРЪЧКА
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ. ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Изпълнение на СМР за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа-гр.Пещера"

ДОГОВОР № DIR-51011116-C005-S-10 от 13.03.2013г сключен между Община Пещера и ЗЗД „АКВА ПРОДЖЕКТ-ПЕЩЕРА“ гр. София

Открита с Решение № 13 от 09.07.2012 г. ., публикувано под № 490340 от 10.07.2012 г.

   
 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 4 от 16.01.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069