Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало Профил на Купувача ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в изпълнение на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

ДОГОВОР № BG161PO001/3.2-03/2012/013-U-07 от 21.12.2013г. сключен между Община Пещера и „ДЖЕЙ ВИ ПРО КОНСУЛТИНГ" ООД гр.София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана, публикувана под №9023702 на 10.12.2013 г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069