Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Януари 2015г. 17:51ч.

         Със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра-гр.София, на основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – летовище „Свети Константин” и

територията извън строителните граници на гр.Пещера (кадастрални райони номера 1, 2, 3, 4 и 506), община Пещера, област Пазарджик.
          Справки по Кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – летовище „Свети Константин” и територията извън строителните граници на гр.Пещера (кадастрални райони номера 1, 2, 3, 4 и 506), община Пещера, област Пазарджик се извършват в Службата по Агенция по геодезия, картография и кадастър-гр.Пазарджик, с адрес: гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” № 2.
           Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” от 23.01.2015 г., брой 6, стр. 166, по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административен съд-гр.Пазарджик

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069