Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Февруари 2015г. 15:04ч.

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера обявява, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение – 1бр. тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56277.501.292 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Възражения се приемат в 14-дневен срок в

Басейнова дирекция Източнобеломорски район -Пловдив на адрес:гр.Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" №35

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069