Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 26 Май 2015г. 07:57ч.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:

В т. 6 Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера” буква „ж“ 2014г. се променя на 2015 г.

 

В т. 6 се създава нова буква „з“ със

следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
6

Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера”

з)за гости на гражданите на Община Пещера

Съгласно т. 6, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са във връзка с продължаващия интерес на гражданите от Община Пещера към антична и средновековна крепост “Перистера”, за издигне авторитета и самочувствието на нашите съграждани, за патриотично възпитание на младите хора, че живеем в град с велико минало и с поглед към бъдещето.

           2. Целите, които се поставят:

Осигуряване на устойчивост и постигане на индикаторите на проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера", разположена на хълма „Света Петка", град Пещера", по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г.

Реализиране на социалната политика на Община Пещера

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

-Запознаване с историята и традициите на своя роден град, на своя род и Родина

- Създаване на условия за развитие на туризма;

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069