Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 30 Юли 2015г. 15:06ч.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок, считано от 30.07.2015г.  за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни  по отношение на предоставена Информация по Приложение №2 към чл. 6 от цитираната Наредба за инвестиционно предложение на „ЕСО“ ЕАД: "Промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.584 в местност „Копривец“ по КККР на гр. Пещера и отреждане на имот в УПИ І-1.584 за разширение на подстанция  „Пещера“ и „Промяна сервитута на съществуващ електропровод 110 кV и трасе на нов електропровод 110 кV от  съществуващ стълб в ПИ 56277.1.374“ в местността „Копривец“ по КККР на гр. Пещера."

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069