Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

65 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Август 2015г. 09:43ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.08.2015г. /ВТОРНИК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2015г. и

изменение с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г., Решение № 505/27.12.2013г., Решение № 616/14.05.2014г. на Общински съвет Пещера/.

Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»

2. Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера. Докладва: Кметът на Oбщината

3. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г.

Докладва: Кметът на Oбщината

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069