Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

67 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 01 Септември 2015г. 13:19ч.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на  ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02.09.2015г. /СРЯДА / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Кандидатстване за получаване на финансова помощ с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на

селските райони за периода 2014-2020г.                                                                     Докладва: Кметът на Общината

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069