Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 886 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:43ч.

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66

ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2015/2016 година.

          

            Общинският съвет, след като изслуша Информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2015/2016 година, взе предвид становището на ПК, на основание чл.36 от ЗНП и чл. 21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

            Приема Информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2015/2016 година.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: 18

“ЗА”: 16

“ПРОТИВ”: 2


“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

 

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                /Хр.Стайкова/                                                 /Анастасия Младенова/

Attachments:
Download this file (info_NUG.doc)info_NUG.doc[ ]80 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216