Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

68 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Септември 2015г. 09:57ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ОСМО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    18.09. 2015 г.  /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 66 от 28.08.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

 

2.    Приемане на решение за Одобряване на изготвеното  « Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на

Община Пещера»
    Докладва: Кметът на Oбщината

3.   Възлагане на «ВКС» - ЕООД гр.Пещера дейностите по стопанисване, поддържане  и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - гр.Пещера, Община Пещера, ведно с прилежащите й съоръжения и Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - с. Капитан Димитриево, Община Пещера ведно с прилежащите й съоръжения.
    Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Възлагане на «ВКС» - ЕООД гр.Пещера дейностите по стопанисване, поддържане  и експлоатация на Водопроводни  и канализационни мрежи – гр. Пещера ведно с прилежащите им съоръжения и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с. Капитан Димитриево, Община Пещера ведно с прилежащите им съоръжения.
    Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Изменение и допълнение на Решение № 888 от 28.08.2015г. на Общински съвет – Пещера.
    Докладва: Кметът на Oбщината

6.    Изменение и допълнение на Приложение №14 «Списък на пътуващите» съгласно Решение № 741/16.02.2015г. на Общински съвет – Пещера
    Докладва: Кметът на Oбщината

7.    Разрешение за сформиране на една група с минимум 5 деца в Целодневна детска градина «Еделвайс» - с. Капитан Димитриево, Община Пещера за учебната 2015/2016г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

8.    Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пещера, Кмет на с. Капитан Димитриево и Кмет с. Радилово
    Докладва: Кметът на Oбщината

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069