Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Септември 2015г. 10:31ч.

 

Уважаеми   дами  и господа,
Уведомяваме  Ви,че с писмо с изх.№ 15-29-1/14.09.2015 год.  Агенция „Пътна инфраструктура“  към Министерство на Регионалното развитие и благоустройството София,  съгласно чл.4,ал.2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/,уведомява Община Пещера  за инвестиционни предложения за основен ремонт /рехабилитация / на пътни обекти.
За нашата община е посочен участък от

следния път:
Път ІІ-37 „ Златица(пътІ-6 )- АМ Тракия – Пазарджик- Пещера, участък от км.46+576 до км.81+161, от км.97+550 до км.104+743, от км.117+410 до км.124+685, от км.132+156 до км.145+216 и от км.152+470 до км.160+675.За  Община Пещера  се отнася конкретно  трети участък от инвестиционното предложение за основен ремонт /рехабилитация /,  започващ от края на регулацията на с. Главиница и преминаващ през населено място в регулацията на с. Радилово от км.139+719 до км. 141+676 ,кръстовище при км. 140+335 с общински път PAZ1170/ ІІ-37, Пазарджик – Пещера / Радилово – Капитан Димитриево/, кръстовище при км.145+050 с път ІІІ-375 за гр.Пловдив
С предвидените ремонтни дейности ще се повиши безопасността и комфорта при пътуване,като се предвижда и да се ремонтират мостовите съоръжения и да се подобри отводняване.
За реализация на инвестиционните предложения за основен ремонт /рехабилитация / не се предвиждат отчуждителни процедури.

Пълният текст на писмото на Агенция  „ Пътна инфраструктура“  с техническите параметри по участъци / габарити, видове настилк  ,проектни скорости, ремонтирани съоръжения и други данни /, телефони за контакти   са  показани   като  приложение към настоящето  съобщение.   
   

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069