Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

69 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 29 Септември 2015г. 09:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера   Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    01.10. 2015 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г.
 Докладва: Директор Дирекция „Финансово стопанска дейност“

2.    Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ и Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център Пещера“, с адрес гр.Пещера, ул.“Михаил Такев“ № 54, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проект по процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG 05M 9OP001-1002 „АКТИВНИ“, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Докладва: Директор дирекция «Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми
3.    Номиниране на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Докладва: Председателят на Общински съвет
                 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069