Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 638 от 20.10.2015г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Октомври 2015г. 09:15ч.
Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите и националния референдум, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   
 
НАРЕЖДАМ:
 
 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 25 октомври 2015 г. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 24 и 25 октомври 2015 г.
3.Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и помени), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
4.При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Заповедта да се постави на  информационното табло, на интернет-страницата на Общината и да се направят съобщения чрез общинските медии. 
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства за въведените забрани.
Копие на заповедта да се изпрати на началника на РУП - Пещера и кметовете на населени места.
 
 
      ВрИД КМЕТ : /П/
   /инж.Н.АТАНАСОВ/
Съгласно Решение №902/18.09.2015 г.
на ОбС - Пещера
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069