Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 651 от 28.10.2015г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 29 Октомври 2015г. 11:49ч.
 
Във връзка с произвеждането на ІІ тур на местните избори на 01.11.2015 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   
 
НАРЕЖДАМ:
 
 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 1 ноември 2015 г. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 31 октомври и 1 ноември 2015 г.
3.Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и помени), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
4.При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Заповедта да се постави на  информационното табло, на интернет-страницата на Общината и да се направят съобщения чрез общинските медии. 
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства за въведените забрани.
Копие на заповедта да се изпрати на началника на РУП - Пещера и кметовете на населени места.
 
 
    ВрИД КМЕТ : /п/
    инж.НИКОЛАЙ АТАНАСОВ
/ Съгласно Решение №902/18.09.2015 г.
на ОбС - Пещера/
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069