Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 25 Ноември 2015г. 14:21ч.
На 24.11.2015г.  в Община Пещера се проведе заключителна пресконференция  във връзка с приключването на  проект „Бъдеще за всеки”  по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 между Агенция за социално подпомагане и Община Пещера по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. 
Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняването при близки и роднини или приемно семейство. 
Изпълнението на проект „Бъдеще за всеки“ по сключен  Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, започна на 07 март 2014г. и ще приключи на 30 ноември 2015г.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069