Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Февруари 2016г. 16:43ч.
МОТИВИ 
за Изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.
 
1.Причини за изменение и допълнение на Наредбата: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“  са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси 
2. Основна цел- Привеждане в съответствие с нормативната уредба 
3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата- Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата- запазване качеството на предоставяните услуги
5.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.
 
 
ПРОЕКТ за изменение  и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера
В Глава втора, Местни данъци,
Раздел І, Данък върху недвижимите имоти
Чл.11, ал. 1. придобива следното съдържание: „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.“
В чл. 11, ал. 2 изразът „от 1 март „ се заличава 
В Чл. 18, ал. 1 на края на изречението се поставя запетия и се добавя израза „ и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.“
Раздел ІV,  Данък върху превозните средства 
 Чл. 46., ал. 1  придобива следното съдържание:  „Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е платим. На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069