Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 11 Февруари 2016г. 15:12ч.
Уважаеми съграждани,
Във връзка с осъществяване на Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес.
С Постановление № 23  / 04.02.2016г. на Министерски съвет се допускат за финансиране през 2016г и следните многофамилни жилищни сгради :
-многофамилни жилищни сгради,строени по индустриален способ, ЕПЖС ( едропанелно жилищно строителство);ППП (пакетно-повдигани плочи);ЕПК (едроплощен кофраж);пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа,от минимум 6 ( шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
-многофамилни жилищни сгради ( масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 ( шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно преднзначение
Повече за програмата ,както за утвърдените методически указания и образци на необходимите документи можете да научите от страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117
При наличие на допълнителни въпроси или имате нужда от помощ, можете  без колебание да се консултирате в Община Пещера всеки работен ден от 8:30 – 12:30 и от 13.30 – 17.30 часа при инж. Лилия Толева – Главен инженер на Община Пещера или Анна Кирова – Главен експерт „ПНМП”.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069