Вторник, 21 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Печат Е-поща
Вторник, 16 Януари 2007г. 13:33ч.

ПОКАНА

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ


І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В Община Пещера уличната мрежа не е изградена на 100%,като една част от улиците не са разкрити,друга част са без трайна настилка,а част от тези които са с настилка същата е в много лошо състояние.До момента неразкрити улици има в гр.Пещера-кв.”Луковица”,с.Радилово и с.Кап.Димитриево.Също така силно амортизирани са и подземните комуникации – водопроводната и канализационна мрежи.Основната част от тези мрежи е строена през периода 1960-1968 г.,като 90% е изпълнена с азбесто-циментови тръби.

С цел гарантиране на дългосрочен период за експлоатация и ненарушаване на настилките на новоизградените и рехабилитирани улици е необходимо изграждането и реконструкцията /подмяна/ на водоснабдителните и канализационни системи.Водопроводите ще се изграждат с полиетиленови тръби с дълъг срок на годност.

Предлаганите улици за рехабилитация са изградени преди повече от 25 години,с изтекъл амортизационен период на пътната настилка,както и увеличен трафик на движение през последните години.Необходимо е преасфалтиране в пълен профил от тротоар до тротоар.На някои от улиците е необходимо и фрезоване на съществуващата настилка.

През 2007г. предстои цялостна реконструкция на път- ІІ- 37- Панагюрище – Пазарджищ – Пещера – Доспат с Възложител Изпълнителна агенция “Пътища” гр.София. Част от този път е улица “Михаил Такев”, по която ще се извърши уширение на платното за движение с по 1 метър от двете страни. Строително – монтажните работи, обхващащи платното за движение ще се финансира от ИА”Пътища” а извършването на основния ремонт на тротоарните настилки, изграждането на нов питеен водопровод и частична реконструкция на канализацията по улицата ще се финансира от Община Пещера.

С изпълнението на тези дейности ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка,ще се подобри отводняването на пътното платно в разглежданите участъци.Ще се подобрят условията за безопасност на движението,комфорт на пътуващите,намаляване на пътно транспортните произшествия и подобряване на транспортната обстановка по съществуващо положение.Намаляване на експлоатационните разходи за поддръжка.

След реализация на тези мероприятия ще се увеличи сигурността на предвижване и намали времепътуването.

Социалният и екологичен ефект от проекта ще се отрази в намаляване разхода на гориво,намаляване на количеството вредни емисии от изгорели газове,гарантиране нормално водоснабдяване и намаляване разходите за текуща поддръжка.

Проектите ще се реализират поетапно до края на м.октомври 2007 година.

ІІ. ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА НОВОИЗГРАЖДАЩИ СЕ УЛИЦИОриентировъчна


Улица

Площ

на настилката

/кв.м/.

Дължина на водопровод и канализация

/м./

Ориентировъчна стойност

/лв./.


Гр.Пещера
1

Ул.”Михаил Такев”

Тротоари- 12 270 кв.м

2 750 л.м.

958 739

1

Ул. ”Боряна “ ; кв. “Луковица”

776

141

32299

2

Ул. ”Теменуга “ ; кв. “Луковица”

1080

-

38038

3

Ул. ”Слава “ ; кв. “Луковица”

675

135

28050

4

Ул. ”Дъбовик “ ; кв. “Луковица”

990

195

51500


с.Радилово
5

Ул. ” Васил Мулетаров “

1110

185

43680

6

Ул. “ Ангел Караджов “

1850

370

72000


с.Капитан Димитриево
7

Ул.”Ал.Константинов“о.т 247 – 173

1951

-

68120

8

Ул.” Бесапара “

1454

-

49928

ІІІ. ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА УЛИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРЕАСФАЛТИРАНЕ ; ПРЕНАРЕЖДАНЕ ПАВАЖ/Ориентировъчна


Улица

Площ на настилката

/кв.м/.

Дължина на водопровод и канализация

/м./

Ориентировъчна стойност

/лв./.

1

2

3

4

5


Гр.Пещера
1

2

3

4

5

1

Ул. ” Стефан Караджа “

1813

510

172145

2

Ул. ”Симон Налбант “

292

510

54996

3

Ул. ”Опълченска “

714

140

29003

4

Ул. ” Никола Вапцаров “

360

-

13870

5

Ул.” Йордан Ковачев “

1560

260

71360

6

Ул.” Любен Каравелов “

1080

-

32650

7

Ул.” Никола Донски “

480

-

14490

8

Ул. “Беглика “

732

-

22041

9

Ул.“Г. Кюсеиванов “ –тротоари

1818

-

59747

10

Ул.” Пирин “ – кв.” Пирин “

1350

270

64686

11

Ул.” Радецки “ – кв.” Пирин “

700

140

28390

12

Ул.” Еделвайс “ – кв.” Пирин “

900

180

41572С.Радилово
13

Ул.” Александър Смирнов”

1198

-

24011с.Капитан Димитриево – пренареждане паваж
14

Ул. ” Тодор Василев “о.т 58-59

350

-

11435

15

Ул.” Георги Бенковски” о.т.99-103

700

-

17250

Окончателните стойности за извършване на СМР на горепосочените обекти , ще се определят след провеждане на процедури по ЗОП и Наредбата към него.

Изготвените количествено-стойностни сметки са на база предложения от Кметовете на с.Кап.Димитриево и с. Радилово ; Управителя на “ ВКС” ЕООД и Директор дирекция ТСУ – Община Пещера.

­­ІІ.СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

Стойността на проекта възлиза на 2 000 000 лв./ два милиона лева/.

ІІІ.НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на проекта ще се осъществи чрез дългосрочен инвестиционен кредит от банкова институция

Размер на кредита- 2 000 000 лв./ два милиона лева/.

Валута на кредита – български лева

Срок и начин на погасяване – до 96 месеца

ІV.НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Обезпечаването на кредита е наличността по банковата сметка на Община Пещера.

V.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.

Дата и място на провеждане на обсъждането 26.01.2007г. 17.00 ч. в залата на Общински съвет – гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17

Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 6 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Лица за контакти:

Росица Божуркина – директор на дирекция “БФ”

инж. Стела Павлова – директор на дирекция “ТСУ”

инж. Даниела Данаилова – директор на дирекция “РРЕИ”


Карта на град Пещера


размер 1421х1024 (460КБ), размер 2784х2007 (2.33МБ)


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216