Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Програма „Енергийна ефективност” Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Март 2016г. 19:00ч.

Уважаеми съграждани,
Община Пещера уведомява всички заинтересовани граждани, че срока за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по програма „Енергийна ефективност”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” изтече и няма да бъдат приемани нови Заявления за интерес и финансова помощ за саниране на жилищни еднофамилни, двуфамилни и многофамилни сгради.
Община Пещера благодари за активността и интереса проявен от гражданите.
Община Пещера припомня на заинтересованите граждани, че към момента е активна Национална програма за енергийна ефективност. Приканваме заинтересованите граждани да се запознаят с критериите за допустимост и да подготвят своите заявления за финансов интерес.
С Постановление № 23 / 04.02.2016г. на Министерски съвет се допускат за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност през 2016г. и следните многофамилни жилищни сгради :
-многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, ЕПЖС ( едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 ( шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
-многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение
Повече за програмата, както за утвърдените методически указания и образци на необходимите документи можете да научите от страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117
При наличие на допълнителни въпроси или имате нужда от помощ, можете без колебание да се консултирате в Община Пещера всеки работен ден от 8:30 – 12:30 и от 13.30 – 17.30 часа при инж. Лилия Толева – Главен инженер на Община Пещера или Анна Кирова – Главен експерт „ЕФСП”.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069