Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Печат Е-поща
Понеделник, 18 Април 2016г. 18:04ч.

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (30Д) Община Пещера предлага за публично обсъждане с местната общественост проектите, за изпълнението на които ще е необходимо поемането на дългосрочен дълг, средствата от който ще бъдат използвани за осъществяване на разходи от капиталовата програма на общината.

Средствата са планирани да се използват за:

  • Рефинансиране на съществуващ банков кредит
  • Рефинансиране на съществуващи кредити към ФЛАГ
  • Финансиране на собствено участие по проекти финансирани от Оперативни Програми на ЕС
  • Други инвестиционни проекти в полза на местната общност

Планира се поемането на дългосрочен дълг да стане чрез банков кредит и/или емисия общински облигации.

Банков кредит - револвиращ:

Максимален размер на дълга - до 1 000 000 лв.;

Предназначение - капиталови разходи (бъдещи и неразплатени) за финансиране на проекти по ОП на ЕС, други инвестиционни проекти и разходи по дейността на Общината.

Валута – лева

Максимален лихвен процент - до 6 месечен SOFIBOR + 2.40%;

Срок за погасяване - до 10 години

Гратисен период - без гратисен период по лихвените и амортизационните плащания;

Обезпечение - с обезпечение под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Пещера, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия;

Начин на погасяване:

на лихвите - ежемесечно;

на главницата - от постъпления на междинни и окончателни плащания от Оперативни програми по изпълнение на проекти и от бюджета на общината;

Такси и комисионни - по Тарифа на Кредитната институция.

Общинска облигация:

Максимален размер на дълга - до 4 000 000 лв.;

Предназначение - капиталови разходи (бъдещи и неразплатени) и погасяване на съществуващи задължения на общината, поети под формата на общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг, закупуване на самостоятелен обект в сграда - бивш ресторант „Родопски светлини“ и северната част на пристройка към административната сграда;

Валута – лева

Максимален лихвен процент - до 6 месечен SOFIBOR + 2.40%;

Срок за погасяване - до 12 години;

Гратисен период - до 3 години;

Обезпечение - с обезпечение под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Пещера, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия;

Начин на погасяване на лихвите - на всеки 6 месеца

Начин на погасяване на главницата - на до 18 равни вноски по главницата, след

изтичане на гратисния период;

Такси и комисионни - по тарифи на Централен депозитар АД, инвестиционен посредник и др.

Чрез поемането на нов дълг и рефинансирането на съществуващия, ще се промени източникът на финансиране.

Основна цел е намаляването на лихвените разходи на Общината, осигуряване на необходимите средства за собствено участие в проекти, финансирани от ЕС и финансирането на други текущи разходи във връзка с дейността на Общината.

При поемането на новия дълг, Община Пещера ще се стреми да постигне и по-добри условия по основните параметри на заемите – лихвен процент, гратисен период и обезпечение.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.- 26.04.2016г. 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.

Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 5 на Общинска администрация от 10.00-12.00 ч. 14.00-16.00 ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите могат да се изпращат на електронната поща на общината е-mail- Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в ОЦУИГ на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на електронната поща, на който може да се изпращат становища и предложения по проектите: е-mail- Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Адрес на официалната електронна страница на Община Пещера: www.peshtera.bg

С поканата се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Лице за контакти:

Кръстина Андреева – директор дирекция „ФСД”

Attachments:
Download this file (Protokol obsajdane dalg.doc)Protokol obsajdane dalg.doc[ ]120 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216