Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Извънредно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Май 2016г. 10:04ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет доктор Цветана Лепарова  свиква общинските съветници на  ОСМО  /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 12.05.2016г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за
 
         
ДНЕВЕН РЕД :
 
 
1.Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр. Пещера, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Пасище“ и определяне срок на валидност на предварителното съгласие.
 
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Директор на дирекция „ТСУ“ инж. Стела Павлова
 
2.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 62/25.02.2016г. на Общински съвет – Пещера.
 
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Началник отдел „Общинска собственост“ 
инж. Невена Дялкинова
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069