Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Май 2016г. 09:27ч.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,                       
„БИОВЕТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Петър Раков“ №39, тел. 0350/6 56 19, факс 0350/6 56 07, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение: 
 Монтиране на допълнителни пречиствателни устройства и съхранение на отпадъци 
(дейност с код R13) на площадка на ПСОВ на предприятието
  
 

Инвестиционното предложение ще засегне инсталации, намиращи се в 

организационната структура на ОПК 1 (Обединен производствен корпус 1), ОПК 4 (Обединен производствен корпус 4) и ОПК 5 (Обединен производствен корпус 5) на основната производствена площадка и ПСОВ на предприятието.

Предвижда се обединяване на изпускащите устройства на Стандартизация първа и втора линия ОПК 1 и отвеждане на отпадните газове към скрубер, обслужващ трета лентова сушилня, който ще обслужва и новата сушилня, която ще бъде монтирана на мястото на четвърта лентова сушилня. Изпускането на отпадните газовете в атмосферата ще става на височина 75м чрез ИУ №66 (Изпускащо устройство №66).
В ОПК 4 се предвижда обединяване на изпускащите устройства от гранулираща инсталация и отвеждането им към скрубер.
В ОПК 5 се предвижда обединяване на изпускащи устройства 6, 7, 10 и 11 и отвеждане на отпадните газове към скрубер, чието монтиране е част от инвестиционното намерение. Ще се изгради общообменна вентилация Стандартизация 3 и монтира ръкавен филтър за пречистване на изпускания въздух.
На площадката на ПСОВ на предприятието се предвижда на изсушителните полета да се съхраняват отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци -  код 19 12 10) - дейност с код R 13. 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069