Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 16 Юни 2016г. 14:43ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 17.06.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на  „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД за изграждане на СВИНЕФЕРМА  на площадка с местонахождение: гр. Пещера, обл. Пазарджик в УПИ ІV-11584, за производствена и животновъдна дейност в ПИ с идентификатор 56277.3.1584 в местност „Сухия дъбовик“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069