Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Юни 2016г. 14:46ч.
Съобщение №2/21.06.2016 год.
 
 До ТОДОР ИЛИЕВ ТОНЧЕВ
            /трите  имена/
 
гр.Пловдив, Район северен, ул.”Розова долина” №1, ет.3,ап.9
                           /адрес/
 
                    Уведомяваме Ви, че за строеж: гараж, находящ се в гр. /с/…Пещера, с административен адрес: гр.Пещера ул.”Михаил Такев” 159 , кв.20 , урегулиран поземлен имотVI-24 е издадено Възлагателно писмо за принудително изпълнение на Заповед № 686/09.10.2014г.на Кмета на Община Пещера, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Пещера.
                    Премахването ще бъде извършено от фирма „Радани” ООД гр.Пазарджик, с която Община Пещера има сключен договор, като за извършените дейности по принудителното събаряне на изградения незаконен гараж ще бъде заплатена сума в размер на 955.56 лв с ДДС.
                     Разходите по принудителното изпълнение на Заповед № 686/09.10.2014г. ще бъдат за сметка на извършителя на незаконния строеж.
                     Изпълнението на премахването на строежа ще се извърши в периода от 10.00 часа на 28.06.2016 г. до 17.30 часа на 29.06.2016 г. а при евентуално обжалване на действията на органа по изпълнението на премахването на незаконния строеж и спирането им по разпореждане на съда на основание чл.280,т.1 от АПК, принудителното премахване следва да бъде осъществено в срок от 20 работни дни, считано от датата на потвърждаването им от съда, с влязъл в сила съдебен акт. 
                     Със съдържанието на възлагателното писмо за принудително събаряне на гаража  може да се запознаете в Дирекция  ТСУ стая №11 на 1-ви етаж при Община 
                     Настоящето съобщение беше залепено на строежа на интернет страницата
и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1,изречение 2 от ДР на ЗУТ.
                    
                                                                   Съставили:
                                                         1 Мария Цурева 
                                                         2 Стефка Халачева 
                                                         
 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069