Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Забрана за строителство Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Юни 2016г. 15:54ч.

                                  ЗАПОВЕД № 542 от 23.06.2016г.                                        

       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М:      

      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода

15 юли  до 30 август 2016 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.

      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.

      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Георги Златков -тел.за контакти 0899244108 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стела Павлова – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство, определяне строителна линия  и архив”.

 

       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да бъде съобщена чрез

радио „Пещера”, вестник „Родопска искра, информационния сайт „Пещера инфо”.Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на Община Пещера.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борис Фолев - секретар на община Пещера.

       Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ  ЗАЙЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069