Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Юни 2016г. 10:28ч.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                      
„Грийнбърн“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ №3А
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение:
 
„Изгаряне на отпадъци, монтиране на дизел агрегат и изграждане на площадка за съхранение на дървесен чипс във връзка с изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса в гр. Пещера с местонахождение площадка на Когенерираща централа-Биовет“.
 
Информацията за цитираното инвестиционно предложение е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069