Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 12 Юли 2016г. 12:46ч.
Община Пещера на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ ХХVІІІ-3.1315, „за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в местност „Луковица“ по КККР на гр.Пещера. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14-дневен срок до 25.07.2016 г. /включително/.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069