Сряда, 24 Апр 2024
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера».

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 207 999,97 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 776 717,78 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 671 040,29 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press1.doc)Прессъобщение[ ]179 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069