Вторник, 16 Апр 2024
Информация Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069