Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Януари 2017г. 17:12ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2, АЛ 4 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31,07.2012г. и Решение №347/29,03,2013г.Решение 616/14.05.2014 г Решение 845/12.06.2015 г Решение 880/18.08.2015 г

Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.


1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ,чл.7,ал1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на предприятието.
Предвижда се да бъде допълнително разкрити 1 щатна бройка в звено „Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”,а именно - „Работник поддръжка на улично осветление” като се намали 1 щатна бройка „Работник поддръжка радиомрежа“ в дейност „ Радиотранслационни възли“ която дейност се закрива , и 3 щатни бройки в дейност „Чистота“
Предвижда се да бъде разкрита нова дейност 878 „ Приюти за безстопанствени животни“ с 1 щатна бройка „Общ работник „

Причината за настоящото предложение са :

- за новосъздадената 1 щатна бройка „Работник поддръжка на улично осветление”-разкриването се налага поради големината на изградента мрежа на уличното осветление,като същото е от съществена необхдимост,както и от постоянните нужди от подмяна ,поддръжка и ремонт на кабелни трасета,улични лампи и осветителни тела,електрически табла на територията на Община Пещера.

- За новосъздадените 3 щатни бройки – 1 сметосъбирач и 2 бройки метачи - разкриването се налага поради необходимостта от поддържане на чистотата на обществените места и подобряване на качеството на услугата на територията на Община Пещера – почистване на битовите отпадъци на обществените места и тяхното сметосъбиране и изхвърляне.

- За новосъздадената 1 щатна бройка в дейност Приюти за безстопанствени животни – разкриването се налага поради проблема с безстопанствените животни на територията на Община Пещера, с цел осигуряване на сигурността и здравето на гражданите , намаляване на популацията на безстопанствените кучета . Разкриването на тази щатна бройка цели залавяне на тези животни да се извършва по начин и при условия които гарантират здравето им и с минимални страдания . Залавянето се извършва от лица със специфична квалификация и преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

2. Целите, които се поставят:
Осигуряване на екип и техника за поддържане и ремонти на уличното осветление дейност Чистота и дейност Приют за безстопанствени животни в Община Пещера,както и оптимизиране на разходите .

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера са необходими допълнителни финансови средства в размер на 39540.87лв.за 2017г..
Дейност Осветление на улици – 8532,07
Дейност Чистота – 25916.80
Дейност Приют за безстопанствени животни – 6735.00 лв

4. Очаквани резултати от прилагането:

Значително подобряване на качеството на предоставяната услуга по осветлението и ,бързо и ритмично извършване на ремонти,поддръжка и др. по уличното осветление в Община Пещера, дейност Чистота и дейност Приют за безстопанствени животни както и оптимизиране на необходимите финаснсови средства за осъществяването на тези дейности.

.
Във връзка с чл.26, ал.2 , ал 4 от ЗНА, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в ОЦУИГ на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069