Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на на имоти-частна общинска собственост Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 03 Април 2007г. 17:50ч.
ОБЯВА

ОБЩИНА ГР.ПЕЩЕРА

ДИРЕКЦИЯ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”


В изпълнение на Решение №224 на Общински съвет гр.Пещера, взето на заседание проведено на 25.02.05год. и разпоредбите на чл.42 и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и на основание Заповед №268/27.03.07год.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.Монолитен павилион №2 на Общ.пазар с площ 24 кв.м. и начална месечна наемна цена 190.00лв. с ДДС.

2.Метален павилион №9 на Общ.пазар с площ 7 кв.м. и начална месечна наемна цена 120.00лв. с ДДС.

3.Метален павилион-железен град, с площ 12 кв.м., начална месечна наемна цена 246.00лв. с ДДС.

4.Метален павилион №11 на Общ.пазар с площ 6.60кв.м. с начална месечна наемна цена 120.00 лв. с ДДС.

5.Метален павилион №12 на Общ.пазар с месечна наемна цена 142.00 лв. с ДДС, с площ 9 кв.м.

Срокът за отдаване под наем е пет години.

Търгът ще се проведе на 20.04.2007 година в канцеларията на Общински пазар в 14.00 часа.
Депозита за участие е в размера на една месечна наемна вноска.
Председателят обявява стъпката, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.
Утвърдената тръжна документация се получава от директора на Дирекция”Общински пазари”След заплащане на такса в размер на 10 лв.
Депозита за участие и таксата за закупуване на тръжната документация се внасят в касата на Община Пещера-стая №1 на втори етаж до 17 часа на 19.04.2007г.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след заявяване в канцеларията на Дирекция”Общ.пазар”.
Заявленията за участие с приложените квитанции за платен депозит и закупена тръжна документация и др.задължителни документи описани по-долу се подават до 17 ч. на 19.04.2007г.
Когато на търг не се яви кандидат, той се обявява за непроведен.
Повторен търг се провежда при същите условия на 10.05.2007г.
Задължителни документи за участие в търга са :
1.Заявление за участие по образец.
2.Препис от решението за съдебна регистрация на кандидата.
3.Документ за закупени тръжни книжа.
4.Документ за внесен депозит.
5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
6.Документ за липса на задължения от НАП.

Кандидатите могат да бъдат само търговци регистрирани по смисъла на търговския закон.
Всички изброени документи без заявлението за участие се представят в запечатан непрозрачен плик.

ЗА СПРАВКИ-ТЕЛ./0350/56-84

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069