Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Април 2007г. 13:52ч.
Във връзка с предстоящите избори на членове на Европейския парламент от Република България и Заповед № 304/06.04.2007 г. на кмета на Община Пещера избирателните списъци -част І са обявени, както следва:


В г р. П е щ е р а :

на

секция

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ

НА

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1

НУ “М.Куманов”

Магазин за хранителни стоки на Трайчо Гаджев,кв.Луковица,ул.”Перуника”№2

2

НУ “М.Куманов”

Магазин за хранителни стоки, срещу магазина на Данчо Калчев, кв.Луковица

3

ОУ “Л.Каравелов”

Сграда на Общинската администрация

4

ОУ “Л.Каравелов”

ОУ “Л.Каравелов”

5

ОУ “Л.Каравелов”

ОУ “Л.Каравелов”

6

ОУ “Л.Каравелов”

ОУ “Л.Каравелов”

7

ОУ “Л.Каравелов”

Сграда на Общинската администрация

8

Бивш Клуб на ДПС

Сграда на Общинската администрация

9

Офиса на фирма “Коев

Сграда на Общинската администрация

10

НУ “М.Каролиди”

Сграда на Общинската администрация

11

ОУ “П.Евтимий”

Сграда на Общинската администрация

12

ОУ “П.Евтимий”

Сграда на Общинската администрация

13

СОУ “Св.Кл.Охридски”

Сграда на Общинската администрация

14

СОУ “Св.Кл.Охридски”

Сграда на Общинската администрация

15

ТХВП “Ат.Ченгелев”

Универсален магазин, пл. “България”

16

НУ “М.Каролиди”

Магазин за хранителни стоки на РПК на

ул. “Ал.Стамболийски”

17

“ВКС”ЕООД (бивше у-ще “Хр.Ботев”)

Универсален магазин, пл. “България”

18

ОУ “П.Р.Славейков”

Универсален магазин, пл. “България”

19

ОУ “П.Р.Славейков”

Универсален магазин, пл. “България”

20

ОУ “П.Р.Славейков”

Универсален магазин, пл. “България”

21

Кафе-аперитив “Сириус” в кв. “Изгрев”

Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”)

22

Офиса на ОББ в

кв. “Изгрев”

Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”)

23

НУ “М.Куманов”

Универсален магазин, пл. “България”

В с. Р а д и л о в о

на

секция

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ

НА

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

26

ОУ “Паисий Хилендарски”

Пред Клуба на пенсионера с.Радилово

27

Клуб на пенсионера – с.Радилово

Пред Клуба на пенсионера с.Радилово

В с. К а п и т а н Д и м и т р и е в о

на

секция

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ

НА

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

28

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”

Магазина на РПК в с.Кап.Димитриево

Избирателните списъци – част ІІ ще бъдат обявени на посочените по-горе места до 24 април 2007 г.

Съгласно чл.35, ал.2 от ЗИЧЕПРБ всеки избирател може да се поиска отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, съответно кмета на кметството. Заявленията се приемат от съответната администрация – кмета на общината или кмета на кметството най-късно 7 дни преди изборния ден (12 май 2007 г.)

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069