Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-5

На  16.05.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01-S-07 за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Ромеда Билд“ ЕООД, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5”. Стойността на договора е 674 258,95 лв., а срокът на изпълнение е 200 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

Обекти на интервенция са 11 жилищни сгради:

1.Хубав дом, ул. Никола Донски № 5

2. ул. Ангел Калоянов № 23

3. ул. Йордан Ковачев № 47 и 47А

4. ул. Йордан Ковачев № 23

5. ул. Владо Рилски № 14

6. ул. Иван Цвеев № 8”

7. „Попови къщи , ул. Христо Смирненски №4”

8. „Филипови" , ул. Васил Левски № 24

9. „Комбоянови къщи, ул. Михаил Такев № 4”

10. ул. Веселин Стайков № 31

11. ул. Коста Гьошев № 7 и 7А

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069