Сряда, 24 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

На  19.05.2017 г. Кмета на Община Пещера, Николай Зайчев, подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-S-07 за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Стенли-03“ ЕООД, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2. Стойността на договора е 697 424,20 лв., а срокът на изпълнение е 180 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

Обекти на интервенция са 10 жилищни сгради:

1.ул. Петър Грънчаров № 3

2.ул. Старата крепост № 2

3.Апостолови и Шопови, ул.Д-р Петър Цикалов № 35

4.ул. Професор Янко Тодоров № 1 и 1А

5.ДА Лачеви, ул. Симон Налбант № 41а

6.Стаменови, ул.Симон Налбант № 34

7.ул. Михаил Такев № 128

8.ул. Свети Константин № 15

9.СС Димови, ул. Професор Янко Тодоров № 6

10.Виктория, ул. Св. Константин № 6-6а

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069