Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ОДК

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс” Ви уведомяваме, че на 23.06.2017 г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069