Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-4

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4”.

На 18.07.2017 г. от 17:30 часа ще се проведе работна среща в Заседателна зала на Общински съвет – Пещера с избрания изпълнител за извършване на строително-монтажни работи - „Заводски строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069