Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

      Мероприятие „Първа копка“ РПУ  

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера” на 25.07.2017 г. от 17:00 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069