Сряда, 24 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1” Ви уведомяваме, че на 03.10.2017 г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия на ниво на строежите на обектите включени в проектното предложение:

-          жилищен блок „Бор“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 1;

-          жилищен блок „Строител“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 3;

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069