Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Съобщение
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 13 Декември 2017г. 16:34ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.12.2017 г.

Публикувано на :     14 декември   2017г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 28 декември   2017г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

гр.Пещера

ул. Здравец №6

Данък МПС АУЗ № 057-1/20.11.2017г.
2.

НИНА ТРЕНДАФИЛОВА ГАКЕВА

гр.Пещера

ул. М.Такев№47

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци АУЗ № 091-1/24.11.2017г.
3.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШЕНКИН

гр.Пещера

ул. Беглика№24

Данък МПС АУЗ № 113-1/28.11.2017г.
4. АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА БАТАКЛИЕВА

гр.Пещера

ул. Свобода №53

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, Данък МПС АУЗ № 115-1/28.11.2017г.
5. ИВАН ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ

гр.Пещера

ул.Брегалница №16

Данък МПС АУЗ №116-1/28.11.2017г.
6. ДАНАИЛ РАШКОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пещера

ул. Здравец №22

Данък МПС АУЗ №118-1/28.11.2017г.
7.

АСЕН ЙОНКОВ САЛКЪМОВ

гр.Пещера

ул. Детелина №10

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, Данък МПС АУЗ №120-1/28.11.2017г.
8.

РУШАН ШАКИР РУСТЕМ

гр.Пещера

ул. Детелина №15

Данък МПС АУЗ №122-1/28.11.2017г.
9. РУМЕН ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ

гр.Пещера

ул. Трепетлика №8

Данък МПС АУЗ №128-1/29.11.2017г.
10. ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ КАВЛАКОВ

гр.Пещера

ул. М.Такев №147

Данък МПС АУЗ №135-1/29.11.2017г.
11. АТАНАС БОРИСОВ МИРЧЕВ

гр.Пещера

ул. Бор №28

Данък МПС АУЗ №148-1/29.11.2017г.
12. ЗДРАВКО ОГНЯНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пещера

ул. Здравец №9

Данък МПС АУЗ №154-1/29.11.2017г.
13.

АТАНАС НАЙДЕНОВ ГАДЖЕВ

гр.Пещера

ул. Петруника №20

Данък МПС

 

АУЗ №159-1/29.11.2017г.

 

14.

АНДОН

ГЕОРГИЕВ

БАНЕВ

гр.Пещера

ул. Опълченска №15

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, Данък МПС

АУЗ №174-1/30.11.2017г.

15.

МИТКА

ИВАНОВА

ДИМИТРОВА

гр.Пещера

ул. Бор №3

Данък МПС

АУЗ №178-1/30.11.2017г.

16.

АСЕН

ПЕТРОВ

ГАДЖЕВ

гр.Пещера

ул. Славей №24

Данък МПС

АУЗ №181-1/30.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 14.12.2017г.

Дата на сваляне :   28.12.2017г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216