Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Спечелен проект'1000 НЕЗАБРАВИМИ КРАЧКИ ДО ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА' Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 04 Юни 2007г. 10:56ч.
Сдружение “Гражданско сдружение за развитие “КРЕДО” гр. Пещера е новосъздадено сдружение с нестопанска цел. Сформирано е основно от млади хора с цел създаване на местен капацитет, участие при формиране и реализиране на политики за младите хора и осигуряване устойчивост и партньорство при сътрудничеството с местните институции.
Сдружението разработи проект “1000 НЕЗАБРАВИМИ КРАЧКИ ДО ПЕЩЕРА “СНЕЖАНКА” !” и участва в конкурс за безвъзмездно финансиране по Програма за демонстрационни проекти на проект “Родопи”. Официално проект „Родопи” функционира от началото на юни 2004 г.
Проектът „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите”, известен още като Проект „Родопи”, е съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие в България (ПРООН) и Министерството на земеделието и горите (МЗГ), финансирана от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ).
Целта на ПРООН/ГЕФ Проект „Родопи” е да подпомогне опазването на глобално значимото биологично разнообразие и да насърчи устойчивото му използване в родопския регион чрез съхраняване на уникалната природна и антропогенна мозайка от местообитания, видове и земеползване, които съставляват ландшафта на Източните и Западните Родопи. Дейностите са насочени към райони с чувствителни екосистеми и ландшафтни компоненти, каквито са консервационните зони, буферните зони и коридори, а така също гори, пасища и земеделски земи.
На 30 май 2007 в гр. Пловдив официално бяха връчени споразуменията за безвъзмездно финансиране на спечелилите 20 от общо 84 проекта от Н. Пр. Нийл Буне – Постоянен представител на Програмата на ООН за развитие.
Основната цел на проект “1000 НЕЗАБРАВИМИ КРАЧКИ ДО ПЕЩЕРА “СНЕЖАНКА” !” е провокиране на отговорно отношение към природата и нейното опазване и използване на биологичното разнообразие като ресурс за развитие на еко-туризъм в община Пещера.
Предвидените проектни дейности са: разработване на еко-пътека до пещера “Снежанка”, изграждане на кътове за почивка и поставяне на информационни табла; проучване и анализ на биоразнообразието в пещерата и околността; популяризиране на биоразнообразието в района на пещера “Снежанка” и изготвяне на табели с препоръки за поведение на туристите; маркетинг на новия туристически продукт.
Основен партньор по проекта е Община Пещера.

Целевата група са български и чуждестранни туристи, планинари и алпинисти, ученици, фирми от туристическия сектор.
Проекта е на стойност 17 689 лв. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069