Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Сряда, 07 Февруари 2018г. 10:38ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 74/06.02.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обособяване на самостоятелни УПИ І-55, 330, 331 и УПИ ХІІ-329 по КККР на гр.Пещера за сметка на УПИ І-2096, 2097, 2112, 2789, кв. 143 по ПУП на гр.Пещера и допълване на отреждането в УПИ І-55, 330, 331, “Жилищно строителство, търговия и услуги”.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216