Сряда, 24 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ гр. Пещера” на 29.03.2018 г. от 09:00 часа пред сградата на РПУ и РСПБЗН гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов“ № 1 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“. 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069