Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Съобщение Печат Е-поща

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера” на 11.04.2018 г. от 10:00 часа пред сградата на Ритуална зала, ул. „Иван Попов“ № 11 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента. 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216