Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера ” на 12.04.2018 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069