Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи в конкурсна процедура Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Юли 2018г. 12:18ч.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и Заповед №452/03.07.2018г. на Кмета на Община Пещера за обявяване на конкурс за подбор на лица за следните длъжности:

   

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069