Събота, 22 Юни 2024
Проект по ОПНОИР Печат Е-поща
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ №BG05M2OP001-3.002-0303 “ШАРЕНИ МЪНИСТА”, ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ» 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

Attachments:
Download this file (Проект по ОПНОИР.docx)Проект по ОПНОИР.docx[ ]60 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069